Delavnice

Če se ukvarjamo z jahanjem je prav, da vemo kaj vse ta šport prinese za seboj – za konja je potrebno poskrbeti in mu omogočiti lepo življenje, da bo z nami rad sodeloval. Seveda se je za to potrebno naučiti ogromno različnih stvari. Delavnice, ki jih organiziramo, so namenjene prav temu, da se otroci naučijo različnih spretnosti, ki so potrebne za dobro oskrbo konja. Začeli bomo z osnovnimi znanji – kako h konju pristopimo, kakšna je govorica telesa, na kaj moramo biti pozorni pri jahanju, kako in s čim hranimo konje, kako skrbimo za njegovo zdravje in še mnoge druge.

Okvirni programi delavnic, ki jih prilagajamo glede na udeležence:

DELAVNICE O OPREMI

1.      Program – oprema, ki jo potrebujemo za oskrbo konja

 • Pregledali bomo hlev ter poiskali vso opremo, ki jo potrebujemo za dobro oskrbo.
 • Ugotovili bomo, zakaj potrebujemo vse te stvari, ter se preizkusili v raznih spretnostih in znanjih, ki jih potrebujemo pri oskrbi.
 • Naučili se bomo pravilno voditi konje.
 • Pogovorili se bomo o različnih nastiljih in jih tudi preizkusili (opozorilo za starše: če ne želite umazanega avta, prinesite dodatna oblačila!)

2.      Program – oprema, ki jo potrebujemo za delo s konjem

 • Poiskali bomo vso opremo, ki jo potrebujemo za delo s konjem.
 • Pogovorili se bomo, kdaj in kako uporabimo kakšen kos opreme, ter se jo naučili namestiti.
 • Uredili in skrtačili bomo konje.
 • Spoznali bomo dodatno opremo, ki jo potrebujemo pri različnih aktivnostih s konjem.
 1. 3.      Program – oprema, ki jo potrebujemo za jahanje
 • Spoznali bomo dele opreme in ugotovili, za kaj je pomemben vsak del.
 • Konje bomo pripravili za sedlanje.
 • Skupaj bomo zasedlali konje in se pogovorili o posledicah napačnega sedlanja.
 • Naučili se bomo namestiti tudi ščitnike, naušnike, pravilno zapeti povodce, lonžo …

4.      Program – skrb za opremo, vzdrževanje

 • Pogovorili se bomo, kako je treba za opremo poskrbeti in se preizkusili v razstavljanju in sestavljanju opreme.
 • Naučili se bomo namazati opremo, očistiti podsedelnice in drugo opremo, ki jo potrebujejo naši konji.
 • Če bo dovolj toplo, bomo umili tudi konje, ob hladnejšem vremenu pa jih bomo le temejito očistili, da ne bo sveže očiščena oprema takoj umazana. ;)
 • Konje bomo tudi zasedlali.

DELAVNICE O PREHRANI

Konji so pri prehrani izredno občutljivi, zato je prav, da se naučimo, kakšna je najustreznejša prehrana konj.

1. Program:

 • Opazovali bomo konje pri jedi in se pogovorili, kakšno hrano jedo.
 • Ugotovili bomo, zakaj so tako občutljivi pri prehrani.
 • Skupaj jih bomo nahranili.
 • Med tem, ko bodo konji zajtrkovali, bomo izvedeli, kaj jedo druge živali ter nahanili tudi njih.
 • Preizkusili bomo, kaj vse so pripravljeni konji in kužki narediti za priboljšek.
 • Konje bomo odpeljali na pašnik in razmislili, kako se prehranjujejo konji v naravi.

 DELAVNICE O KOPITIH

1.     Program:

 • Spoznali bomo dele telesa pri konju, ter jih primerjali z našimi.
 • Podrobneje si bomo ogledali kopito in spoznali njegove sestavne dele.
 • Izvedeli bomo, kakšna je pravilna oskrba kopit in zakaj je pomembna.
 • Naučili se bomo očistiti kopita.

2.     Program:

 • Očistili bomo kopita.
 • Pogovorili se bomo, kakšna podlaga je za konja najprimernejša.
 • Naučili se bomo, kdaj in kako kopita namazati.
 • Opozorili bomo na razpoke ter se naučili, kaj lahko povzroči majhen kamenček, ki zaide v kopito.

DELAVNICE O JAHANJU

1.       Program:

 • Ugotovili bomo, kaj vse potrebujemo za jahanje, osredotočili se bomo na opremo jahača.
 • Vživeli se bomo v vloge konja, jahača in jahalnega učitelja in se naučili izvajati različne dresurne like.
 • Obnovili bomo, kako mora izgledati drža na konju in na kaj vse smo pozorni med jahanjem.
 • Konja bomo vodili in z njim izvajali različne dresurne like.

2.       Program:

 • Konja bomo uredili in pripravili za nastop.
 • Pogovorili se bomo o različnih načinih jahanja in se osredotočili na konju prijazne načine jahanja.
 • Ugotovili bomo, kaj je konju med jahanjem prijetno in kaj ne.
 • Predstavili bomo ježo brez sedla, hkrati pa bomo spoznali, zakaj je sedlo za konja koristno.
 • Vsak bo poizkusil, kakšen je občutek na golem konjskem hrbtu.

3.       Program

 • Pogovorili se bomo, kdaj začnemo konja pripravljati za jahanje, kdaj ga prvič zajahamo in kako to naredimo.
 • Naučili se bomo, kaj je lonžiranje in zakaj lonžiramo konje.
 • Preizkusili se bomo v lonžiranju.

DELAVNICE O OBNAŠANJU KONJ

1.     Program – življenje v čredi, govorica telesa

 • Pogovarjali se bomo o tem, kako se konji obnašajo v čredi.
 • Opazovali bomo naše konje in analizirali njihovo obnašanje.
 • Ugotovili bomo, kateri konj je vodja naše črede.
 • Spoznali bomo, kako se konji med seboj sporazumevajo in se bomo skušali čim bolje seznaniti in razumeti njihov jezik.

2.     Program – obnašanje žrebičkov, žrebcev, kobil, kastratov

 • Skupaj bomo ugotovili, kako in zakaj bi se lahko razlikovali onašanje med žrebički, žrebci, kobilami in kastrati.
 • Seznanili se bomo, kako pristopiti do različnih konj.
 • Ukvarjali se bomo s kobilo, žrebičkom in kastratom ter ugotovili, na katere stvari moramo biti še posebaj pozorni.

3.     Program – konj med jahanjem v maneži in na terenu + v vpregi

 • Pogovorili se bomo o izkušnjah pri jahanju in se naučili, na katere znake, ki nam jih kaže konj moramo biti pripravljeni in kako nanje pravilno odreagirati.
 • Ugotovili bomo, kako zelo se razlikuje ježa v maneži od ježe na terenu.
 • Izvedeli bomo, kako se konj obnaša v vpregi in na kaj moramo biti pozorni v tem primeru.
 • Pripravili bomo konja za terensko ježo ter se pravilno opremili, če bodo razmere dopuščale, pa bomo naredili tudi krog z vozom.

DELAVNICE O ZDRAVJU IN BOLEZNIH KONJ

1.     Program – zdrav konj

 • Izvedeli bomo, kaj so lastnosti zdravega konja.
 • Ugotavljali bomo, ali tudi zdrav konj potrebuje veterinarja.
 • Spoznali bomo znake, ki kažejo, da je s konjem nekaj narobe.
 • S konjem se bomo ukvarjali na različne načine in se prepričali, da je zdrav, ne šepa ipd.

2.     Program – prva pomoč

 • Pregledali bomo vsebino kovčka za prvo pomoč in se naučili, v kakšnih situacijah potrebujemo kateri rekvizit.
 • Izvedeli bomo, kdaj je potrebno klicati veterinarja in kdaj to ni potrebno.
 • Opravili bomo pregled konj in se prepričali, da je z njimi vse v redu.
 • Naučili se bomo izmeriti temperaturo.

3.     Program – poškodbe

 • Spoznali bomo, do kakšnih poškodb lahko pride pri konju.
 • Naučili se bomo, kako ravnati v primeru različnih poškodb.
 • Izvedeli bomo, kako prepoznavati različne težave ter kako se spoprijeti z njimi.
 • Konjem bomo hladili noge ter jih tudi povili.

4.     Program – bolezni

 • Seznanili se bomo z najpogostejšimi boleznimi konj in ugotovili, kakšni so znaki posameznih bolezni.
 • Pogovorili se bomo, kako bi posamezne bolezni preprečili ter kako bi ravnali v primeru, da naš konj zboli.
 • Vadili bomo, kako ukrepati v primeru kolike, ki je najpogostejša in ena izmed najbolj nevarnih bolezni konj.