Prilagojeni programi

Prilagojeni programi so namenjeni vsakemu posamezniku, ki ima morda strah do konj, težave v šolah, vključujemo pa tudi osebe s posebnimi potrebami, ki se želijo vključiti v naše programe.

Starši, strokovni sodelavci!

V Konjeniškem klubu Doly se ukvarjamo s konji na način, kjer konj ni le rekvizit, temveč partner in sodelavec pri delu, ter najpomembnejši člen naše ekipe. V takem odnosu sproščen konj zelo pozitivno vpliva na udeležence programov, poleg tega pa naš odnos do konjev skušamo prenesti in vanj vključiti tudi vse naše udeležence v programih, ki so osnovani pod strokovnim vodstvom. Predstavlajmo vam posebno obliko druženja z našimi štirinožci, ki je prilagojena vsakemu posamezniku ali skupini otrok z različnimi posebnimi potrebami (ki jih ima tudi vsak od nas).

Pri nas se zavzemamo tudi za inkluzivni pristop, kjer so vse osebe enakovredno vključene v našo družbo, zato se otroci in odrasli s posebnimi potrebami srečujejo in sodelujejo tudi z ostalo populacijo, ki se v različnih programih ukvarja s konji v Konjeniškem klubu Doly.

PROGRAM AKTIVNOSTI S POMOČJO KONJA IN TEČAJ JAHANJA ZA OTROKE IN ODRASLE

Program je primeren za vsakega otroka in odraslega s posebnimi potrebami, seveda pa v program vključimo vsakega, ki si to želi. Vsakega na svojstven in drugačen način, ki je zanj najbolj optimalen.

Vsi tečaji so možni le z 1x obiskom, vendar se je potrebno zavedati da so dolgoročni pozitivni učinki najbolj vidni ob kontinuiranem rednem delu 1x ali 2x tedensko.

Pozitivne učinke aktivnosti s pomočjo konja lahko pričakujemo na:

1. Senzomotoričnem področju
(čutni dražljaji in zaznavanje; usklajenost telesa; nadzor in izboljšanje drže ter telesne simetrije; stabilizacijia medenice in ravnotežje; aktiviranje mišic; reguliranje mišičnega tonusa in spastičnosti; izboljšanje gibljivosti sklepov; koordinacija; refleksi; motorično načrtovanje; razbijanje nepravilnosti motoričnih vzorcev; izboljšanje na področju kardiovaskularnega in respiratornega sistema)

 

2. Emocionalno-kognitivnem področju

(krepitev pozornosti, spomina, motivacije; vzpostavljanje iniciative – asertivnost; načrtovanje in uresničevanje zastavljenih ciljev; vztrajnost; samospoštovanje in zaupanje v lastne zmogljivosti; izoblikovanje novih segmentov identitete – “jahač”; odpravljanje bojazni; zmanjševanje agresivnega vedenja; uravnavanje afektov ter izražanje čustev; razvijanje empatije…)

 

3. Socialnem področju

(vključenost v skupino; upoštevanje pravil; dajanje in prejemanje pomoči; komunikacija; izgradnja prijateljstva in zaupanja; povečanje solidarnosti in senzibilnosti do drugega; integracija – socialno vključevanje v normalno okolje v največji možni meri…)

Bistvo vseh aktivnosti: IZBOLJŠATI KVALITETO ŽIVLJENJA OSEBAM S POSEBNIMI POTREBAMI.

 

Izvajamo različne krovne programe, ki so nato posebaj prilagojeni posameznikom:

PROGRAM AKTIVNOST: Program traja 45 min in je prilagojen posamezniku. Vključuje spoznavanje konja, pripravo konja na aktivnost, izvedbo aktivnosti in nato skrb za konja po aktivnosti.

V program se lahko vključijo sledeče aktivnosti: vodenje konja, delo s konjem na daljavo (vzposatljanje odnosa s konjem, razvoj komunikacije med udeležencem in konjem), učenje trikov, jahanje, gimnastika na konju oz. voltažiranje, skupnske igre s konji.

 

PROGRAM JAHANJAProgram je usmerjen v učenje jahanja otrok s posebnimi potrebami. To je tečaj, prilagojen vsakemu posamezniku. Poteka pod strokovnim vodstvom in je sprva individualen, kasneje ob napredovanju in samostojnem jahanju se otroka lahko vključi v primerno jahalno skupino. Sprva tečaj traja 20 min, zaradi koncentracije in fizičnih naporov. Vsaka ura je popolnoma prilagojena sposobnostim in zmožnostim posameznika. Jahalna ura se ob mnenju vaditeljev in ob sodelovanju s starši podaljša na 45 min (vključuje tudi pripravo konja na jahanja).

 

AKTIVNE POČITNICE: Med šolskimi počitnicami se v Konjeniškem klubu Doly organizirajo aktivne počitnice s konji. Skupine so vedno heterogene (otroci različnih starosti, spolov …). V vsako skupino se lahko vključita do 2 otroka s posebnimi potrebami. Vključimo ju v skupino, kjer se udeleženci ukvarjajo z jahanjem, raznoraznimi aktivnostmi s konji, skrbijo za konje (hranjenje, čiščenje, nega). Prosti čas preživljajo zunaj na vrtu, igrišču, družabnih aktivnostih. Glejte več pod temo počitniški tabori!

Cena je nekoliko prilagojena, če otroci potrebujejo spremljevalca in težko sledijo ostali skupini. Če presodimo, da otrok v skupini lahko deluje normalno kot ostali vrstniki, se cena obračuna po ceniku na prijavnicah.

Cena za otroke, ki med letom obiskujejo naše programe: 180 eur/teden

Cena za zunanje otroke, ki med letom ne obiskuejjo naših aktivnosti: 210 eur/teden

 

UČNE DELAVNICE: Delavnice organiziramo v manjših skupinah in udeležence izobražujemo, kako pravilno pristopiti do konjev, kako jim nadeti oglavko, kako skrbeti za opremo, kako skrbeti za njihova kopita, na kaj moramo biti pozorni pri prehrani, kako se konji obnašajo, kako vidijo, slišijo ipd. Programi delavnic so razgibani, različni, vključujejo teoretična znanja, ki so prikazana ob praktičnem delu. Vsak posameznik se sam preizkusi in usvaja nove veščine o katerih se na delavnicah pogovarjamo.

Program traja 2 uri.